DuszpasterzeProboszcz Ks. Piotr Fiksak

Urodził sie 05.09.1971 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr. 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej. 25.05.1996 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Józefa Życińskiego. Posługiwał w Lubzinie, Radłowie i Pasierbcu. W latach 2008-2010 był Zastępcą Dyrektora Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego Diecezji Tarnowskiej. Następnie przez siedem lat pełnił posługę Proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kwiatonowicach. Od 10 sierpnia 2017 r. jest proboszczem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowieania Chorych i Opiekunki Rodzin w Tyliczu.

Ks. prałat mgr Marian Stach

Urodził się 16.09.1947 r. Pochodzi z Kamionki Małej, koło Limanowej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Biskupa Jerzego Ablewicza 30.05.1971 r. Jako wikariousz posługiwał w Zawadzie, koło Dębicy, Łysej Górze, Nowym Sączu. W 1984 r. został Proboszczem w Tyliczu, przez wiele lat pełnił funkcję wicedziekana krynickiego dekanatu. Od 2008 roku jest kanonikiem honorowym Kolegiaty w Nowym Sączu. W 2015 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Kapelanem Jego Świątobliwości. Jego staraniem 27 sierpnia 2017 r. Ksiądz Biskup Andrzej Jeż ogłosił kościół parafialny w Tyliczu Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej Uzdrowiania Chorych i Opiekunki Rodzin. W 2017 roku przeszedł na emeryturę.

Ks. Patryk Biernat

Urodził się 23.08.1997 r. w Limanowej. Kształcił się w Szkole Podstawowej nr 1 w Siekierczynie. Uczęszczał do Gimnazjum w Starej Wsi Woli. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Tymbarku. Po sześciu latach studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża 28 maja 2022 roku.

 

Wikariusze parafii na przestrzeni lat

Ks. Patryk Biernat 2022

ks. Mariusz Żurek 2019 - 2022

ks. Piotr Pietrucha 2016 - 2019

ks. Paweł Urbaś 2013 - 2016

ks. Dariusz Bugajski 2010-2013

ks. Tomasz Góra 2007-2010

Ks. Paweł Kita 2004-2007

ks. Paweł Dudek 1998-2004

ks. Andrzej Kędryna 1995-1998

ks. Jan Raś 1994-1995

ks. Andrzej Kardaś 1993-1994

ks. Marek Rudziński 1992-1993

ks. Stanisław Kołodziej 1985-1992

 

Proboszczowie parafii na przestrzeni lat

ks. Piotr Fiksak 2017

ks. Marian Stach 1984-2017

ks. Józef Wierzbicki 1976–1984

ks. Józef Pamuła 1965-76

ks. Jan Dryja 1946-1951

ks. Władysław Kowalczyk 1925-1946

ks. Maciej Rzeszut +1989